Skip to main content

V Congrés de Castellologia a Ciudad Real

Els dies 1, 2 i 3 de març es celebrarà a Ciudad Real el Vè Congrés de Castellologia on es rendirà homenatge al Dr. Amadeo Ruibal Rodríguez